Podmínky přepravy

Všeobecné podmínky přepravy

1. Povinnosti dopravce: Ladislav Huslík, Štefánikova 1068, Újezd u Brna , 664 53, IČ. 72456540

 -  dopravce se zavazuje, že na základě objednávky od objednavatele provede přepravu dle předem dohodnutých              podmínek a programu. 

-   dopravce vždy přistaví minibus v čistém a bezvadném technickém stavu, které odpovídá kategorii vozu v objednávce.

-   Minibus bude vždy přistaven nejpozději 10 min. před odjezdem stanoveným v objednávce.

-  V případě poruchy minibusu zajistí dopravce náhradní odvoz klientů po dobu programu.

-  Přepravce zajistí povinný odpočinek řidičů dle Nařízení Rady č. 561/2006 , nebo dohody AETR.

-  Přepravce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy cestujícího, který je v podnapilém stavu, který ničí nebo jinak                   poškozuje popř. špiní  minibus nebo jeho vybavení.

2. Povinnosti objednavatele, cestujícího:

-    objednavatel je povinen respektovat povinné přestávky řidiče a jeho pracovní dobu.

-    objednavatel bere na vědomí, že náklad převážený v minibusu nesmí přesáhnout povolenou hodnotu a musí k tomu       náležitě přizpůsobit svá zavazadla jak velikostí, tak váhou max. 20 kg na osobu + příruční zavazadlo 2kg.

-   v případě poškození vozidla nebo jeho vybavení přepravovanou osobou, má tato povinnost škodu uhradit dopravci v      plné výši a toto se vztahuje i na znečištění interiéru. V případě znečištění interiéru vozidla na základě nadměrného            požití alkoholu, uhradí cestující částku 3000,- za vyčištění interiéru.

-   cestující bere na vědomí, že přeprava zvířat v minibusech Huslik je zakázána.

-    Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a být připoutána bezpečnostním pásem po celou dobu přepravy.

Při závazném objednání přepravy mailem, projevujete souhlas se storno podmínkami:

Zrušení přepravy 30 - 26 dní před odjezdem - 0% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 25 - 15 dní před odjezdem - 15% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 14 - 11 dní před odjezdem - 20% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 10 - 9 dní před odjezdem - 30% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 8 - 7 dní před odjezdem - 40% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 6 - 5 dní před odjezdem - 60% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 4 - 3 dny před odjezdem - 80% z ceny přepravy

Zrušení přepravy 2 - 0 dní před odjezdem - 100% z ceny přepravy.


K ceně dopravy se vždy připočítává - mýtné v zahraničí ( CZ v ceně ), prostoje, poplatky za vjezdy a parkování, druhý řidič- je-li potřeba, dieta řidičů.

- dále ve vybraných zemích povinná obratová daň ( Rakousko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko) a povinná minimální mzda řidičů.


7